April 2019 - Alignment Made Simple Workshop by Andy Seymour & Tu Dang

Want to learn the best tips for alignment?

Come join us at Yoga Sculpt n Shape for this hands-on workshop. We'll explore the 3 key principles of yoga alignment:

1) Strength & stretch

2) Internal & external rotation

3) Finding balance

When you apply these to your practice, you can wake up your inner teacher and "think like a yogi." We'll explore these concepts through a vinyasa flow, talk, activities and games.

Led by Andy Seymour & Tu Dang of Redpoint Yoga

Workshop taught in English & Vietnamese

This is a YACEP approved course - any Yoga Alliance teachers will receive 3 hours continuing ed credit (with the option for an additional 3 hours of self-practice and reflection for a total of 6 continuing ed hours).

Register at Yoga SnS or email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*****************************

 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HỮU ÍCH CHO VIỆC CÂN CHỈNH ĐỊNH TUYẾN TRONG YOGA

Hãy cùng tham gia với Redpoint Yoga ở Yoga Sculpt n Shape tại Hội Thảo những phương pháp cho việc Cân chỉnh Định tuyến trong Yoga. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về 3 nguyên lý trong việc Cân chỉnh Định tuyến ở các tư thế Yoga bao gồm:

1) Sức mạnh và Sự căng dãn

2) Nguyên lý về Xoay vào trong và Xoay ra bên ngoài

3) Làm chủ Thăng bằng

Khi áp dụng được những điều này vào các bài tập của mình, bạn có thể đánh thức được người hướng dẫn bên trong chính mình và sẽ “suy nghĩ như một người tập Yoga”.

Redpoint Yoga sẽ dẫn dắt bạn khám phá những nội dung này xuyên suốt trong chuỗi Vinyasa, thảo luận với nhau và cả những hoạt động, trò chơi vui nhộn nữa.


Hội thảo được dẫn dắt bởi thầy Andy Seymour và cô Tú Đặng của Repoint Yoga

Chúng ta sẽ được hướng dẫn với cả 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Đây là Khóa học được tổ chức Yoga Quốc tế - Yoga Alliance công nhận

Đăng ký trực tiếp tại Yoga SnS hoặc gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alignment Made Simple by Andy  Tu