Membership Fees

 

 

Would you like to enjoy our promotions? Please click here!

 

Forex: 23,000 VND/USD

Class cards

(thẻ thanh toán cho từng buổi học)

USD VND Note
 1 class (1 buổi học)
 11 
        240,000 
 Be refunded upon buying any membership cards right after that class
 20 classes (20 buổi học)
104  
           2,390,000 

Valid 3 months from purchase (có giá trị trong 3 tháng)

 

 3 days in a week (12 buổi/tháng)
48  
   1,090,000 

      Valid one month from purchase (có giá trị trong tháng)

 

 

 

Periodical unlimited cards

(thẻ thanh toán theo tháng)

USD VND Note
 2 weeks (2 tuần)
26  
     590,000 

  Special offer for Beginer

 

 1 month (1 tháng)
                     70  
1,590,000 

 Buy 3 months get 3 month

 

 6 months (6 tháng)
300  
       6,900,000 

 Buy 6 months get 6 months

                                          

 12 months (12 tháng)
561  
12,900,000 

 Buy 12 months get 12 months

  

 

A 100,000 VND registration fee is applied for all new membership cards except for 1-class card.   /   Phí đăng ký thành viên 100.000 đồng (chỉ đóng duy nhất một lần) áp dụng cho tất cả loại thẻ, trừ thẻ 1 lớp.

 

Free motorbike parking. VND 10,000 for car parking (show your membership card upon arrival).   /   Miễn phí gửi xe máy. Phí gửi xe hơi là 10.000 đồng/lượt (lấy phiếu ở quầy tiếp tân).

 

Membership cards are personal and unable to be transferred or resold.   /   Thẻ tập và thẻ thành viên không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

 

All membership cards expire 1 year from purchase except for '3 days in a week' cards.   /   Tất cả các loại thẻ tập có giá trị sử dụng trong 1 năm, trừ loại thẻ '12 buổi/tháng'.

 

Dear Yogis, to share our love with most disadvantaged people, 5% of every membership registration will be contributed to the Yoga SnS Charity Fund which is updated on our home page. We thank you for your valuable contribution & registration!   /   Yoga SnS Studio trích 5% từ doanh thu hàng tháng để xây dựng Quỹ Từ thiện Yoga SnS nhằm tương trợ cho các hoàn cảnh kém may mắn. Rất cảm kích nếu bạn biết và chia sẻ với Yoga SnS những hoàn cảnh cần giúp đỡ!